Participatieavond 09-07-2019

Vooruitlopend op de te doorlopen procedures is op 09-07-2019 door Scholz Groep een participatie avond georganiseerd voor de ontwikkelingen aan de Startingerweg te Akersloot.  Hierin zijn de direct omwonenden uitgenodigd middels een brief en is in de uitnodiging ook opgehangen in de supermarkt van Akersloot. Waarmee een groot bereik is gecreëerd en was de opkomst hoog met circa 175 belangstellende.

Op de locatie DOK10 zijn de schetsontwerpen en de thema borden getoond zoals ook in het initiatiefdocument weergegeven. Onderstaand een indicatie van de avond. Op twee grote borden met het totaalplan konden door de aanwezige met post-its opmerkingen gegeven worden op het schetsontwerp. De groene post-its staan voor pluspunten en de roze/rode post-its voor verbeterpunten. Onderstaand een tabel met de opgeplakte post-its.