Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 6

Het ontwerp bestemmingsplan voor Startingerweg fase 2a is gereed. Echter zijn eind 2020 beleidsregels gewijzigd voor het beperkingengebied van Schiphol. Hierdoor is het woningbouwplan onder het Luchthavenindelingsbesluit van Schiphol gekomen.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief