Artikelen door

Startingerweg Fase 2A Akersloot – Persbericht Gemeente Castricum maart 2023

De gemeenteraad van Castricum heeft in september 2022 het bestemmingsplan Startingerweg Fase 2A vastgesteld. Het bestemmingsplan is vanaf februari 2023 onherroepelijk. Ten oosten van de Startingerweg Fase 2A wordt Akersloot uitgebreid met 73 woningen, waaronder 18 sociale huurwoningen en 7 sociale koopwoningen. Met deze woningen wordt invulling gegeven aan de grote vraag naar woningen onder […]

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 9

Wij hebben niet stil gezeten, want het bestemmingsplan Startingerweg fase 2a te Akersloot is in september 2022 unaniem vastgesteld in de gemeenteraad. Op dit moment wordt er hard gewerkt aan de omgevingsvergunning en worden de voorbereidingen getroffen voor Start verkoop. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 8

Op 15 september 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Startingerweg fase 2a te Akersloot unaniem vastgesteld. Een belangrijk moment na 21 jaar ontwikkelen. De gemeenteraad was uiterst positief over met name het aandeel sociale koop- en huurwoningen in het plan. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 7

Wellicht is inmiddels bij u bekend dat de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) op 22 december 2021 de benodigde verklaring van geen bezwaar heeft afgegeven. Dit was terug te lezen in het Noordhollands Dagblad van 12 januari 2022. Door dit heugelijke nieuws zien wij nu vele vragen binnen komen van geïnteresseerden, vandaar deze update.  Klik […]

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 6

Het ontwerp bestemmingsplan voor Startingerweg fase 2a is gereed. Echter zijn eind 2020 beleidsregels gewijzigd voor het beperkingengebied van Schiphol. Hierdoor is het woningbouwplan onder het Luchthavenindelingsbesluit van Schiphol gekomen. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 5

Wij willen u allereerst bedanken dat u zich heeft aangemeld voor de informatiesessie van Startingerweg fase 2A Oost op 17 februari jl.. Zoals in de uitnodiging en presentatie aangegeven delen wij graag de verslaglegging met u. In deze verslaglegging zijn alle ingestuurde vragen van de avond beantwoord. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 4

Omdat er eerst nog een extra ontwerpopgave ligt voor “het Tulpenlaantje”, delen we het plan nu in twee plangebieden op: Startingerweg fase 2a, oostelijk van de Startingerweg en Startingerweg fase 2b, zuidelijk van “het Tulpenlaantje”. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 3

De gemeente Castricum en Scholz Ontwikkeling hebben in samenwerking het Ruimtelijk Kader Startingerweg fase 2 opgesteld. Het Ruimtelijk Kader is op 9 april behandeld in de gemeenteraad, waar ook ruimte werd gegeven om als omwonende in te spreken. Inmiddels is het Ruimtelijk Kader op 23 april 2020 door de gemeenteraad aangenomen. Waarin de positieve nadruk […]

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief 2

Voor de zomervakantie hebben wij in Dok10 een participatieavond georganiseerd. Alle opgevangen geluiden hebben wij zoveel mogelijk in het schetsontwerp verwerkt. Daarnaast is de verdieping gezocht door het opstellen van het ruimtelijk kader welke de kwaliteit van het plan verwoord. Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Participatieavond 09-07-2019

Vooruitlopend op de te doorlopen procedures is op 09-07-2019 door Scholz Groep een participatie avond georganiseerd voor de ontwikkelingen aan de Startingerweg te Akersloot.  Hierin zijn de direct omwonenden uitgenodigd middels een brief en is in de uitnodiging ook opgehangen in de supermarkt van Akersloot. Waarmee een groot bereik is gecreëerd en was de opkomst […]