Digitale informatiesessie

De digitale informatiesessie werd gehouden via het Live Teams platform. Scholz Ontwikkeling heeft gekozen voor het Live Teams Platform, omdat het aantal aanmeldingen groot was. Een meer interactieve sessie leek voor deze grote groep minder geschikt. Tijdens deze avond is een presentatie gehouden door Scholz Groep, de architect en gemeente Castricum. De gehele sessie kregen de genodigden de kans vragen te stellen in de daarvoor aangewezen chat functie ‘vraag en antwoord’. Zo veel als mogelijk vragen zijn na de presentatie beantwoord door het team. Alle vragen zijn opgenomen in de verslaglegging en beantwoord. Klik hier voor de volledige verslaglegging.

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief Februari 2021

Wij doen ons best u op belangrijke momenten te blijven informeren over de voortgang van de bouwplannen van ‘Startingerweg’.
Omdat er eerst nog een extra ontwerpopgave ligt voor ‘’het Tulpenlaantje’’, delen we het plan nu in twee plangebieden op: Startingerweg fase 2a, oostelijk van de Startingerwegen Startingerweg fase 2b, zuidelijk van ‘’het Tulpenlaantje’’.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Participatieavond 09-07-2019

Vooruitlopend op de te doorlopen procedures is op 09-07-2019 door Scholz Groep een participatie avond georganiseerd voor de ontwikkelingen aan de Startingerweg te Akersloot.  Hierin zijn de direct omwonenden uitgenodigd middels een brief en is in de uitnodiging ook opgehangen in de supermarkt van Akersloot. Waarmee een groot bereik is gecreëerd en was de opkomst hoog met circa 175 belangstellende.

Op de locatie DOK10 zijn de schetsontwerpen en de thema borden getoond zoals ook in het initiatiefdocument weergegeven. Onderstaand een indicatie van de avond. Op twee grote borden met het totaalplan konden door de aanwezige met post-its opmerkingen gegeven worden op het schetsontwerp. De groene post-its staan voor pluspunten en de roze/rode post-its voor verbeterpunten. Onderstaand een tabel met de opgeplakte post-its.

 

Startingerweg Akersloot Nieuwsbrief Mei 2020

De gemeente Castricum en Scholz Ontwikkeling hebben in samenwerking het Ruimtelijk Kader Startingerweg fase 2 opgesteld. Het Ruimtelijk Kader is op 9 april behandeld in de gemeenteraad, waar ook ruimte werd gegeven om als omwonende in te spreken. Inmiddels is het Ruimtelijk Kader op 23 april 2020 door de gemeenteraad aangenomen. Waarin de positieve nadruk met name lag op de diversiteit van het woonprogramma en de ruimtelijke kwaliteit die in het plan zit.

Klik hier voor de volledige nieuwsbrief

Website Startingerweg fase 2

Via deze blijven wij up-to-date houden, om u zo goed als mogelijk te kunnen informeren over de huidige stand van zaken van de Startingerweg fase 2. Op de site kunt u het getoonde schetsontwerp vinden, indien u geïnformeerd wilt blijven kunt u hier uw gegevens achterlaten.

Waar staan we nu?

Graag informeren wij u over de voortgang van de ontwikkeling aan de Startingerweg en Tulpenlaan te Akersloot. Na een zeer geslaagde inloopavond, die plaatsvond bij DOK10, op 9 juli 2019, zijn wij als Scholz groep blij verrast over de positieve klanken van iedere aanwezige. Eveneens werd het plan, zoals gepresenteerd goed ontvangen door de gemeente.

Na een korte vakantie zijn wij momenteel druk bezig de informatie en opmerkingen te verwerken in het huidige schetsontwerp. Het ontwerp zal het vertrekpunt zijn voor de te doorlopen bestemmingsplanprocedure. Gedurende het traject zullen wij nogmaals een informatieavond organiseren om u goed geïnformeerd te houden. Voor nu staat deze avond gepland voor het einde van het jaar.

Inloopavond 9 juli a.s.

Op dinsdag 9 juli a.s. nodigen wij u graag uit voor een inloopavond. Deze avond presenteren wij onze plannen en zijn wij er voor u om antwoord te geven op uw vragen. Hier horen wij ook graag uw gedachte over de planvorming.

Locatie: DOK-10

Adres: Geesterweg 10, 1921 BX, Akersloot
U kunt binnenlopen tussen 19.00 en 21.00 uur. Wij zorgen voor koffie, thee en fris.

Ontwikkeling Startingerweg fase 2

De ontwikkelingen aan de Startingerweg spelen al vanaf 2008 waarin er een Stedenbouwkundige visie is opgesteld door OD205 in opdracht van de gemeente. Vanwege de crisis is het plan opgedeeld en is Startingerweg fase 1 bijna volledig gerealiseerd.

Voor de ontwikkeling van de Startingerweg fase 2 is 2018 helaas een verloren jaar geweest. In 2019 hebben wij niet stil gezeten en we willen jullie graag de tussenstand presenteren. In samenwerking met de gemeente hebben we de eerste gedachte op papier gezet en zijn we tot een schetsontwerp gekomen waar wij erg tevreden mee zijn.